Přehled dotací statutárního města Brna
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL V ZAHRANIČÍ
2014
"Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, o.s."
44991274
spolek
1267/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
60 000 Kč
projekt
280 000 Kč
130 000 Kč
15
17,50
x
17,50