Přehled dotací statutárního města Brna
FOLKLOR BEZ HRANIC - Setkání souborů
2014
"Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, o.s."
44991274
spolek
1266/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
143 000 Kč
70 000 Kč
15
18,00
x
18,00