Přehled dotací statutárního města Brna
Propagační DVD, CD
2014
Sdružení přátel dětského folklórního souboru Jánošíček Brno, o.s.
68687176
spolek
1260/F
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
0 Kč
projekt
70 000 Kč
35 000 Kč
15
13,14
x
13,14