Přehled dotací statutárního města Brna
Folklórní festival v zahraničí
2014
Sdružení přátel dětského folklórního souboru Jánošíček Brno, o.s.
68687176
spolek
1259/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
60 000 Kč
projekt
400 000 Kč
200 000 Kč
15
17,59
x
17,59