Úhrada nájmu tělocvičny na taneční zkoušky
2014
Pirin
26591723
spolek
1229/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
činnost
252 000 Kč
30 000 Kč
15
16,95
x
16,95