Brněnsko tančí a zpívá Hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska
2014
Občanské sdružení Brněnsko tančí a zpívá
27037673
spolek
1207/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
80 000 Kč
40 000 Kč
15
18,05
x
18,05