Lidový kroj na Brněnsku Vzdělávací seminář
2014
Občanské sdružení Brněnsko tančí a zpívá
27037673
spolek
1208/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
5 000 Kč
projekt
30 000 Kč
15 000 Kč
15
16,91
x
16,91