Řecké tradiční tance a hudba
2014
Lyceum Řekyň v České republice
70892318
spolek
1157/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
156 000 Kč
93 000 Kč
15
16,32
x
16,32