Reciproční vystoupení a festivaly
2014
Javorník Brno - folklorní soubor
15530809
spolek
1110/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
8 000 Kč
projekt
20 000 Kč
14 000 Kč
15
16,73
x
16,73