Doplnění a údržba krojového vybavení
2014
Javorník Brno - folklorní soubor
15530809
spolek
1109/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
28 000 Kč
15 000 Kč
II. kolo
14,18
x
14,18