Soustředění
2014
Javorník Brno - folklorní soubor
15530809
spolek
1108/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
45 000 Kč
20 000 Kč
II. kolo
14,27
x
14,27