REPREZENTACE MĚSTA BRNA V ZAHRANIČÍ
2014
Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO
64326616
spolek
1107/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
300 000 Kč
100 000 Kč
15
17,77
x
17,77