Slovenský lidový kroj a jeho využití pro folklorní soubor
2014
"Folklorní sdružení Púčik"
62158139
spolek
1087/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
110 000 Kč
45 000 Kč
II. kolo
14,23
x
14,23