Víkendové soustředění BrOLN
2014
Brněnský orchestr lidových nástrojů o.s. - "BrOLN"
01260928
spolek
1028/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
60 000 Kč
40 000 Kč
15
17,91
x
17,91