Ze starobrněnských pověstí
2014
Ryšánek Jiří (Brněnské Dětské Divadlo)
61423505
OSVČ
1245/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
projekt
122 000 Kč
50 000 Kč
15
10,23
x
10,23