Přehled dotací statutárního města Brna
Týden města 2014
2014
Partnerství, o.p.s.
26268817
o.p.s.
1224/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
40 000 Kč
projekt
157 000 Kč
100 000 Kč
15
15,77
x
15,77