Přehled dotací statutárního města Brna
Macbeth
2014
Dno
26680203
spolek
1211/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
30 000 Kč
projekt
275 000 Kč
75 000 Kč
15
15,45
x
15,45