Celoroční činnost Malého divadla kjógenu
2014
Malé divadlo kjógenu, občanské sdružení
26996154
spolek
1161/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
90 000 Kč
činnost
889 000 Kč
270 000 Kč
15
15,45
x
15,45