Přehled dotací statutárního města Brna
Realizace vlastních divadelních představení
2014
Divadlo na Pavlači, o.s.
22879960
spolek
1063/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
činnost
17 000 Kč
8 500 Kč
15
9,23
x
9,23