Přehled dotací statutárního města Brna
M.A.T.
2014
D'EPOG, o.s.
22838864
spolek
1059/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
30 000 Kč
projekt
225 000 Kč
62 500 Kč
15
15,05
x
15,05