Přehled dotací statutárního města Brna
Divadelní představení v Černovicích
2014
Černovické sdružení
01209582
spolek
1044/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
projekt
26 000 Kč
8 000 Kč
15
8,23
x
8,23