Moravští skladatelé a jejich tvorba pro sólové housle a violu II - nahrávka CD a koncerty
2019
Milan Paĺa
x
FO
48/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
projekt
348 000 Kč
243 000 Kč
15
14,67
1
15,67