Kompletní dílo Leoše Janáčka pro housle a klavír - nahrávka CD
2019
Milan Paĺa
x
FO
47/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
25 000 Kč
projekt
149 000 Kč
100 000 Kč
15
15,33
1
16,33