Moravští skladatelé - orchestrální díla pro sólové housle - nahrávka CD
2019
Milan Paĺa
x
FO
46/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
65 000 Kč
projekt
994 000 Kč
690 000 Kč
15
14
1
15