Brněnský varhanní festival
2019
Klub moravských skladatelů z. s.
62160885
spolek
35/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
140 000 Kč
projekt
490 000 Kč
185 000 Kč
15
18,67
0
18,67