Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
2019
Kantiléna z. s.
22888250
spolek
34/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
545 000 Kč
činnost
3 170 000 Kč
1 597 000 Kč
15
18
1
19