Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU v Brně
2019
Janáčkova akademie múzických umění
62156462
v.š.
30/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
20 000 Kč
projekt
40 000 Kč
20 000 Kč
15
19
1
20