Mekka mladých varhaníků - Brno - (varhanní kurzy a koncert)
2019
Ing. Katuše Zahradníčková
43990312
OSVČ
26/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
98 000 Kč
45 000 Kč
15
14,67
0
14,67