Celoroční činnost orchestru Czech Virtuosi
2019
Czech Virtuosi, z.s.
03674231
spolek
16/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
90 000 Kč
činnost
960 000 Kč
480 000 Kč
15
15,33
1
16,33