Cotatcha Orchestra - série koncertů
2019
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
13/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
120 000 Kč
projekt
351 000 Kč
139 000 Kč
15
18,33
1
19,33