Umělecká činnost Brněnského akademického sboru
2019
BAS - Brněnský akademický sbor
26680700
spolek
7/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
činnost
285 000 Kč
155 000 Kč
15
17,33
0
17,33