XII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2019
2019
Asociace interpretační soutěže dechových nástrojů Brno, z.s.
68081448
spolek
4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
90 000 Kč
projekt
774 000 Kč
100 000 Kč
15
18,33
0
18,33