Spolupráce na realizaci 3. ročníku Festivalu Uprostřed
2019
"Fléda" z.s.
27002977
spolek
1/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
90 000 Kč
projekt
2 048 000 Kč
582 000 Kč
15
15,67
0
15,67