Vývoj filmu Uživatelé
2014
Sikora Michal, Mgr.
x
FO
1273/A
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
0 Kč
projekt
2 369 000 Kč
475 000 Kč
15
9,18
x
9,18