Nukleus - audiovizuální street art
2014
Napříč, kulturní občanské sdružení
22674217
spolek
1197/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
70 000 Kč
projekt
115 000 Kč
80 000 Kč
15
18,73
x
18,73