Vyšší informovanost o kulturním a společenském dění v městě Brně
2014
Moravsko-slezská křesťanská akademie
00545767
spolek
1178/A
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
0 Kč
projekt
32 000 Kč
10 000 Kč
15
6,05
x
6,05