AKCEPT - dokument o soudobé hudbě
2014
Hubáček Jan, MgA.
75362431
OSVČ
1097/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
162 000 Kč
projekt
410 000 Kč
180 000 Kč
15
16,91
x
16,91