Ozvěny MFF Karlovy Vary 2014 ve Scale
2014
Aeropolis s.r.o.
02035707
s.r.o.
1011/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
20 000 Kč
projekt
243 500 Kč
71 500 Kč
15
16,41
x
16,41