Studentské kino 2014
2014
Aeropolis s.r.o.
02035707
s.r.o.
1012/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
45 000 Kč
projekt
231 500 Kč
63 500 Kč
15
16,27
x
16,27