Cyklus výstav v Galerii 209
2015
Vysoké učení technické v Brně
00216305
v.š.
316/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
80 000 Kč
projekt
120 000 Kč
80 000 Kč
15
16,86
x
16,86