Výstavní činnost galerie současného umění Industra
2015
Vaizard, o.p.s.
29228107
o.p.s.
304/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
250 000 Kč
činnost
2 700 000 Kč
600 000 Kč
15
15,82
x
15,82