C.L.U.B.2030
2015
Topínka Jiří, MgA. + BcA. Anita Somrová, DiS.
x
FO
295/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
11 000 Kč
projekt
17 000 Kč
17 000 Kč
15
15,64
x
15,64