Přehled dotací statutárního města Brna
Knižní publikace prezentující dílo sochaře Jiřího Sobotky
2015
Sobotka Jiří, doc. akad. soch
x
FO
257/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
52 000 Kč
projekt
70 000 Kč
65 000 Kč
15
15
x
15