Brněnské umění 2015
2015
soukromá osoba
x
FO
220/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
projekt
13 000 Kč
13 000 Kč
15
9,86
x
9,86