Výstavní blok maďarských umělců
2015
Plocha, o.s.
26565188
spolek
215/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
41 000 Kč
projekt
64 000 Kč
44 000 Kč
15
15,05
x
15,05