Brněnské králíkárny - žádost stažena žadatelem
2015
Pecka Lukáš, Ing. arch., Ph.D.
72450151
OSVČ
211/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
projekt
48 000 Kč
48 000 Kč
15
0
x
0