Cena Michala Ranného: Václav Stratil, výstava "Nedělám nic a jiné práce"
2015
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
173/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
145 000 Kč
projekt
600 000 Kč
150 000 Kč
15
15,73
x
15,73