Výstava obrazů - malby, Galerie Ars Josefa Chloupka Veselá 39, Brno 602 00
2015
soukromá osoba
x
FO
142/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
projekt
65 000 Kč
65 000 Kč
15
13,95
x
13,95