Den architektury 2015
2015
"KRUH"
26537389
spolek
141/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
86 000 Kč
projekt
93 740 Kč
86 940 Kč
15
17,41
x
17,41