Katalog výstavy výtvarné skupiny Prague Stuckists v Muzeu města Brna
2015
Janás Robert
x
FO
117/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
30 000 Kč
projekt
98 000 Kč
59 000 Kč
15
15,14
x
15,14